Buďte s námi v kontaktu

Všeobecné obchodní podmínky

Obecné

Dodavatel:

Zahradnictví Eden
Jana Nguyenová
Souňov 58, 286 01 Čáslav
IČ: 49541889
dále jen “dodavatel”

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Velkoobchodní zákazník – rozumí se podnikatel, společnost, nebo sdružení podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru zahradnictví, nebo oborech přímo souvisejících. Podmínkou pro velkoobchodní prodej je předložení živnostenského oprávnění prodávajícímu. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Ceny

Ceny uvedené v maloobchodním ceníku, na zboží v sídle firmy, jakož i na stránkách www.zahradnictvi-eden.cz jsou ceny konečné pro koncového spotřebitele.

Objednávání zboží

Objednávky je nutné doručit písemně formou dopisu, faxu, prostřednictví elektronické pošty, nebo osobně, případně prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách www.zahradnictvi-eden.cz . Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka. V objednávce musí být uvedena následující data: Jméno, příjmení a adresa kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, termín dodání/převzetí zboží, způsob odběru a platby. V případě dopravy navíc adresa převzetí zboží a kontakt na osobu odpovědnou zboží převzít. Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.

Storno objednávky

Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 24 hodin před termínem dodání. Storno objednávek sestávajících se ze zboží dodávaného individuálně na objednávku, je možné do doby objednání, nebo koupě tohoto zboží dodavatelem. V případě, že dodavateli vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu vzniklých nákladů.

Platební podmínky

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:
• Platba převodem na účet
• Platba dobírkou (platbu od zákazníka přebírá přepravce)

Převzetí zboží

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce. V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží do 10 dnů ode dne, kdy se jej převzít zavázal, je prodávající oprávněn zboží prodat jinému zájemci. V případě, že charakter zboží neumožňuje jeho další prodej, nebo je-li nutné provést likvidaci tohoto zboží, má prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2012

Zahradnictví Eden na mapě

Zahradnictví Eden

Adresa:
Souňov 58
286 01 Čáslav

Kontaktní informace:
737 949 644
info@zahradnictvi-eden.cz

Otevírací doba

Pondělí 9:00–18:00
Úterý 9:00–18:00
Středa 9:00–18:00
Čtvrtek 9:00–18:00
Pátek 9:00–18:00
Sobota 9:00–16:00
Neděle 9:00–16:00